Başlık İçin Gerekli Belgeler

BAŞLIK ONAYLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

||>- ADINIZ VE SOYADINIZ İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

 • T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
 • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- ŞİRKET UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli,
 • Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
 • Abonelik Sözleşmesi ’nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- KAMU KURUM VE KURULUŞ UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

 • Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge,
 • Abonelik Sözleşmesi ’nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- DERNEK VEYA STK UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

 • STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- TESCİLLİ MARKA ADI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

 • Marka sahibi olan kişinin veya yetkilinin T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
 • Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
 • Marka Sahibi Şirket İse
 • Ticaret Sicil Kaydı 
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- BAYİLİĞİ VEYA TEMSİLCİLİĞİ YAPILAN BİR FİRMA UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
 • Ticaret Sicil Kaydı 
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)